Oбновеният ни раззеленил се двор


Много възрастни хора по стечение на различни обстоятелства и житейска съдба имат нужда от обгрижване.

В нашата бедна Родина един от най-неприятните изрази е «старчески дом».

В другите държави домът за възрастни и немощни хора е пансион, хоспис и постъпване в такава институция е равностойно на настаняване на дете в ясла и детска градина.

Възрастните хора имат нужда от внимание и грижа целодневно и денонощно, да общуват по между си, да имат социални контакти.